زهره پوراسدی

زهره پوراسدی

درمانگر نوجوان و جوان


در میان گردباد مهاجرت و نوجوانی، روان‌درمانی تبدیل به پناهگاهی می‌شود که نوجوانان را به سوی خودشناسی، همگون‌سازی فرهنگی و بهزیستی عاطفی هدایت می‌کند.

سوابق تحصیلی
 • دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، دانشگاه جیرونا، اسپانیا
 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • کارشناسی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی
عضویت‌ها
دوره‌های گذرانده شده
 • – تربیت درمانگر نوجوان با رویکرد شناختی- رفتاری و درمان مراجع محور با تدریس دکتر آسیه اناری در مدرسه درمانگری هما – دانشگاه شهید بهشتی

 • – مقدمات منتالیزیشن و دلبستگی با تدریس دکتر سعید قنبری در موسسه هیلان
 • کیس فرمولیشن در دلبستگی و منتالیریشن با تدریس دکتر سعید قنبری در موسسه هیلان

 • – کاربست ذهنی سازی در روان‌درمانی و خانواده‌درمانی نوجوان با تدریس دکتر پریسا سیدموسوی در موسسه هیلان

 • – طرحواره درمانی با تدریس دکتر اعظم نوفرستی در موسسه طرحی‌نو

 • – کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودک با تدریس دکتر محمود برجعلی

 • – دوره مقدماتی و پیشرفته اتیسم با تدریس دکتر منیره عزیزی در دانشگاه علامه طباطبایی

 • – دوره مقدماتی روانکاوی با تدریس دکتر محمد بهشتیان در دانشگاه علامه طباطبایی

 • – دوره نوروفیدبک با تدریس دکتر محمد نوربخش در موسسه Science Beam

 • – دوره تحریک الکتریکی مغز tDCS با تدریس دکتر محمد نوربخش در موسسه Science Beam

 • – کارگاه ارزیابی عملکردهای شناختی مغز با تدریس دکتر وحید نجاتی در مرکز مطالعات علوم شناختی رفتار

 • – کارگاه اصول نگارش پروپوزال و مقاله‌نویسی در پژوهش‌های سلامت روان با تدریس دکتر امین امانی
افتخارات
 • – دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد
 • – دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی
 • – رتبه ۶۴ آزمون ورودی دانشگاه (کنکور)
 • – رتبه اول ارائه شفاهی مقاله در قالب پوستر در نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت در دانشگاه شهید بهشتی
 • – رتبه سوم طراحی اپلیکیشن روانشناسی در نخستین رویداد فناوری و روانشناسی ریتاک در دانشگاه شهید بهشتی
 • – رتبه چهارم مجلات فرهنگی آموزشی در چهارمین جشنواره دانشجویی دانشگاه علامه‌طباطبایی
 • – تقدیر شده در ششمین جشنواره دانشجویی حرکت به عنوان فعال دانشجویی در انجمن علمی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
مقالات

 • The Role of Intergenerational Relationships in Children's Subjective Well-being (SWB) in Different Social and Family Structures, In Progress/Winter 2022
 • The effect of mothers' flourishing education on separation anxiety in primary school students in Tehran (Poster Presentation)/Fall 2019
 • Predicting mental health based on mental strength mediated by personality dimensions, Yafteh Journal, No. 4&5/Winter 2018
 • The role of negative emotions and attachment styles in predicting Internet addiction, Iranian Journal of Psychological Research, No. 25/Spring 2017
 • Predicting Internet addiction based on stress and mediation of attachment style/Spring 2016